Home > Lanová centra

Mobilní lanová centra

 

– Možnost nevšedního zážitku, příjemné sportovní relaxace, adrenalinové zkušenosti a zábavy

– Lanové centrum lze vybudovat v nejbližší vhodné lokalitě, překážky jsou instalovány na stromy

– Nabízíme sestavení programů nízkých lanových překážek (překážky se nachází v relativně malé výšce cca. 1 metr nad zemí, obvykle vyžadují spolupráci skupiny) i vysokých lanových překážek (výška překážek se pochybuje v několika metrech a účastník je jištěn horolezeckým způsobem)

– Používáme systému záložního jištění, karabiny s pojistkou, celotělové úvazky. Všechen materiál je pravidelně kontrolován.

– Lanové aktivity jsou vhodné pro širokou veřejnost – rodiny, základní a střední školy, sportovní oddíly, atp. Tyto činnosti rozvíjejí sebedůvěru, zvyšují tělesnou zdatnost, zlepšují dovednosti v rozhodování, zlepšují komunikační dovednosti a týmovou spolupráci

– Naši instruktoři jsou držiteli akreditace MŠMT ČR na vzdělávání instruktorů lanových aktivit I. a II. třídy.